KTO SME

BOONE COMENOR METALIMPEX

Ked’ sa v roku 1899 firma Boone Comenor Metalimpex, so sídlom v Hauts-de-France, začala venovat’ recyklácii kovového šrotu, vydala sa na cestu, ktorá ju doviedla až k pozícii lídra na súčasnom francúzskom trhu.

Teraz už ako člen skupiny SUEZ má Boone Comenor Metalimpex bohatú históriu obchodných skkúseností a osvedčeného know-how v oblasti recyklácie šrotu.

V súčasnosti je spoločnost’ Boone Comenor Metalimpex známa lokálne aj medzinárodne, nakol’ko rozvíja pocit blízkosti na všetkých úrovniach – podporuje rozvoj úzkej spolupráce a pobočiek po celom svete.

Ako významný partner priemyselných výrobných prevádzok sa zameriavame na protreby našich klientov, pre ktorých zhromažd’ujeme, triedime a predávame kovový šrot a sekundárny priemyselný odpad.

DÔVERUJÚ NÁM

POZRI INÝCH

ČO ROBÍME

Recyklovanie železného a neželezného šrotu

Priemyselná výroba: lisovanie, sušenie, briketovanie

Služby na prevádzke: manažment na mieru pre váš kovový šrot

Údržba zariadení na šrotovanie našej prevádzky

Obchodovanie so šrotom

Plný záväzok v oblasti bezpečnosti, kvality a životného prostredia :
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

KDE SME

BOONE COMENOR METALIMPEX INDIA
BOONE COMENOR METALIMPEX FRANCE
METALIMPEX DO BRAZIL
METPEX MEXICO
METALIMPEX SLOVAKIA
METPEX CZECH REPUBLIC
METALIMPEX IBERICA
METALIMPEX ROMANIA
METALIMPEX WUHAN
METPEX PORTUGAL
METALIMPEX SLOVENIA
METALIMPEX TURKEY
METALIMPEX MOROCCO

KONTAKTUJTE NÁS

SÍDLO BOONE COMENOR METALIMPEX
45 rue Pasteur
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
FRANCE
  +33 (0)3 20 21 81 61
POŠLITE NÁM SPRÁVU

KONTAKTUJTE NÁS

SÍDLO BOONE COMENOR METALIMPEX
45 rue Pasteur
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
FRANCE
  +33 (0)3 20 21 81 61
POŠLITE NÁM SPRÁVU