NÁŠ CIEL’: OPTIMALIZOVAŤ VAŠE PODNIKANIE

BOONE COMENOR METALIMPEX organizuje svoju činnosť okolo spoločnosti, pre ktorú zhromažďuje, triedi a valorizuje druhotné suroviny. Sú prevedené do transformujúcich sa odvetví, ako sú oceliarne, zlievarne a hliníkové a medené hutnícke stroje.

Recyklácia kovu je špecifickátým, že umožňuje vytvorit’ nový materiál už použitého materiálu, so zachovaním 100% jeho vlastností, opakovane a natrvalo.

NAŠE ZDROJE

Implementujeme najlepšie zdroje vo svojej triede s ciel’om urobi’t z recyklácie šrotu bezproblémovú súčast’ou vášho výrobného procesu:

komerčné zdroje

Naši odborníci monitorujú kolísanie sadzieb kvov za účelom predaja vášho kovového šrotu za najlepšie dostupné ceny na trhu

prevádzkové zdroje

Naše prevádzkové tímy vám pomôžu nastavit’ zdroje a prostriedky tak, aby sme vám mohli ponúknut’ služby na mieru

logistických zdroje

Vd’aka logistickým kompetenciám a vel’kej flotile priemyselných zariadení sme schopní prispôsobit’ sa každému typu prepravy (cestnej, riečnej, železničnej, námornej) a efektívne a bezpečne pracovat’ vo vašich pobočkách

technické zdroje

Navrhujeme personalizované štúdie pre optimálne riadenie tokov v spolupráci s dcérskymi spoločnost’ami skupiny SUEZ

administratívne a finančné zdroje

Budeme vás podporovat’ pri implementácii vašich administratívnych postupov. Naše tímy sú vám k dispozícii na riešenie všetkých vašich požiadaviek

špeciallizovaní zdroje

Snašimi špecializovanými partnermi vykonávame demolácie, vyfukovanie potrubia a rezanie plynom

Rovnako ako vel’a iných zdrojov, ktoré nám umožnia po celý čas efektívne uspokojit’ vaše potreby

ŠKÁLA MATERIÁLOV

Železné aj neželezné materiály spracované spoločnost’ou BOONE COMENOR METALIMPEX sa menia na prdukty najvyššej kvality.

  • E8 nové odrezky

  • E5H ocel’ové triesky

  • E42 liatinové triesky

  • Kategórie ocele E1

  • Zliatiny

  • Nehrdzavejúca ocel’

  • Med’

  • Hliník

  • Bronz

  • E3, E653 zväzky, atd’…