Radi sa s vami stretneme osobne alebo prostredníctvom webu!

Hlavná kancelária


Metalimpex Slovakia, s.r.o
Coburgova 84
917 02 Trnava
SLOVAKIA


+ 421 33 553 71 82