120 ROČNÁ SPOLOČNOSŤ KTORÁ SA ŠPECIALIZUJE NA RECYKLÁCIU A ZHODNOCOVANIE KOVOVÉHO ŠROTU

Ked’ sa v roku 1899 firma BOONE COMENOR METALIMPEX, so sídlom v Hauts-de-France, začala venovat’ recyklácii kovového šrotu, vydala sa na cestu, ktorá ju doviedla až k pozícii líder na súčasnom francúzskom trhu.

Teraz už ako člen skupiny SUEZ má BOONE COMENOR METALIMPEX bohatú históriu obchodných skkúseností a osvedčeného know-how v oblasti recyklácie šrotu.

V súčasnosti je spoločnost’ BOONE COMENOR METALIMPEX známa lokálne aj medzinárodne, nakol’ko rozvíja pocit blízkosti na všetkých úrovniach – podporuje rozvoj úzkej spolupráce a pobočiek po celum svete.

Ako významný partner priemyselných výrobných prevádzok sa zameriavame na potreby našich klientov, pre ktorých zhromažd’ujeme, triedime a predávame kovový šrot a sekundárny priemyselný odpad.

PRIDANÁ HODNOTA

Ponúkame služby na mieru od jednoduchého prevzatia po komplexné služby na mieste s ciel’om obmedzit’ vplyv na logistické, prevádzkové a environmentálne náklady

NAŠE POLITIKY QHSE

Stiahnite si náš procesný diagram
Stiahnite si našu skupinu pravidiel

BOONE COMENOR METALIMPEX, riadi svoju činnosť na základe štandardov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a posilňuje svoju snahu o:

Posun organizačnej kultúry a pracovných metód na vyššiu úroveň:

Zavedením praktických a dlhodobých metód na udržania znalostí a výmenu optimálnych postupov medzi všetkými tímami

Zlepšovaním schopností a vedomia vo všetkých tímoch, za účelom rozpoznania potenciálnych rizík, podporovaním rozvoja každého jednotlivca, keďže naši zamestnanci sú kľúčom k úspechu

Prísľubom úplného dodržiavania našich povinností

Spoluprácu s našimi partnermi, a to:

Identifikovaním a zlepšením príležitostí, ktoré vieme vyvinúť spoločne s účelom dosiahnutia vzájomných výhod a optimalizovaním možnej súčinnosti.

Zvážením evolúcie automotorového trhu

Dodržiavaním a plynulým zlepšovaním našich aktivít a procesov za účelom splnenia očakávaní našich partnerov, súčasne s ochranou životného prostredia a prevenciou úrazov a ochorení

KL’ÚČVÉ ÚDAJE

Niektoré naše kľúčové údaje

Po delum suete

15 pobočiek po celom svete, prítomní na 5 kontinentoch

V Európe

47 prevádzok

Veľká skupina

540 spolupracovníko

Tony práce

1 900 000 ton predané v roku 2017

DÔVERUJÚ NÁM

Skupina BOONE COMENOR METALIMPEX pracuje v nasledujúcich priemyselných oblastiach:

  • Automotív a Zariadenia
  • Železnica
  • Letectvo
  • Mechanické inžinierstvo
  • Železný a Oceľový priemysel, obrábanie kovov

Alebo každá z týchto aktivít, spoločnosť, Boone Comenor Metalimpex kooperuje s vedúcimi hráčmi na trhu.
Vďaka skúsenostiam v manažovaní prípad- od prípadu, spoločnosť pracuje so skupinami, pobočkami a SME.

Výrobcovia aut

Dodávatelia 1 pneumatík

Železiarne

Zlievarne

Výrobcovia