120-LETNO PODJETJE, SPECIALIZIRANO ZA RECIKLAŽO IN VREDNOTENJE KOVINSKIH ODPADKOV

Leta 1899 je družba Boone Comenor Metalimpex, s sedežem na severu Francije, pričela s svojo dejavnostjo recikliranja odpadnih kovin, in danes je vodilna v svoji dejavnosti v Franciji.

Zdaj del skupine SUEZ, Boone Comenor Metalimpex ima zgodovinsko dokazano poslovno znanje o recikliranju odpadnih kovin.

Boone Comenor Metalimpex, ki je znan tako v regiji kot tudi na mednarodni ravni, razvija občutek bližine na vseh ravneh z razvojem sodelovanja in podružnic po vsem svetu.

Kot izbran partner industrijskih proizvodnih obratov, se storitvena dejavnost podjetja Boone Comenor Metalimpex osredotoča na potrebe svojih strank, za katere zbira, razvršča in trži odpadne kovine ter sekundarne industrijske odpadke.

NAŠA DODANA VREDNOST

NAŠA QHSE POLITIKA

Prenesite naš procesni diagram
Prenesite našo skupino pravilnikov

BOONE COMENOR METALIMPEX, upravlja svoje poslovanje na podlagi standardov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001 in krepi svojo zavezanost:

Izboljšujemo svojo organizacijsko kulturo in naše operativne metode:

Vzpostavitev praktičnih in trajnih metod za ohranjanje znanja in izmenjavo najboljših praks med našimi skupinami v vseh delih našega poslovanja in naše skupine

Povečati vse spretnosti in zavest naših ekip za prepoznavanje potencialnih tveganj, spodbujanje sodelovanje vseh, glede na to, da so naši zaposleni ključni za uspeh podjetja

Izpolnjevanje obveznosti glede skladnosti

Sodelujemo z našimi zainteresiranimi stranmi - našo skupino, našimi dobavitelji in kupci, našimi podizvajalci in z našim osebjem - z:

Prepoznavamo in izboljšujemo priložnosti, ki jih lahko skupaj razvijemo za vzajemne koristi, hkrati pa optimiziramo morebitne sinergije

Ob upoštevanju razvoja avtomobilskega trga

Ohranjamo in nenehno izboljšujemo svoje dejavnosti in procese, da bi dosegli pričakovanja zainteresiranih strani, hkrati pa varovali okolje ter preprečili poškodbe in bolezni

BISTVENI PODATKI

Nekateri naši ključni podatki iz leta 2017

Okoli sveta

15 podružnic po svetu prisotnih na 5 kontinentih

v Evropi

47 lokacij

Velika skupina

540 sodelavcev

Obseg obdelan

1 900 000 ton prodanih leta 2017

ZAUPAJO NAM

Skupina BOONE COMENOR METALIMPEX deluje v naslednjih panogah :

  • Avtomobilska industrija in oprema
  • Železnica
  • Vesoljska industrija
  • Strojništvo
  • Železarska in jeklarska industrija ter obdelava kovin

Pri vsaki od teh dejavnosti, družba Boone Comenor Metalimpex sodeluje z vodilnimi akterji na trgu.
Zaradi svojih izkušenj z upravljanjem in reševanjem specifičnih problemov za vsak primer posebej družba sodeluje s skupinami, hčerinskimi podjetji in MSP.

Proizvajalci avtomobilov

Dobavitelji prvega reda

Jeklarne

Livarne

Proizvajalci cevi